Deutsch Englisch
Nederlands Fransosisch
 
Twitter FloraXchange


Disclaimer / Copyright

Roger Overkleeft, uw aanspreekpunt voor Goldcrest planten


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Kwekershof niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Kwekershof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

COPYRIGHT

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan vallen onder het copyright van Kwekershof. Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of gekopieerd worden, tenzij voorafgaande toestemming van Kwekershof.

KvK-nummer: 27190464Michel Overkleeft, uw aanspreekpunt voor Cupressus Goldcrest stek en kleine potmaatjes
Roger Overkleeft, uw aanspreekpunt voor Goldcrest planten
bol-op-pot, duobol, stek, triobol